top of page
ziek of afwezig ?

Als je kind ziek is, kan hij/zij niet naar school.  We vinden het fijn als u de school dan 's morgens telefonisch verwittigt. Dan is de juf of meester ook snel op de hoogte. Kinderen van de lagere school zijn leerplichtig. Ze moeten elke dag op school zijn.

Ziek op school

Als je kind ziek wordt op school, nemen we telefonisch contact met u op via het telefoonnummer opgegeven bij inschrijving.  Indien we u niet kunnen bereiken, bellen we het noodnummer dat u ook gaf bij inschrijving.  Als we niemand kunnen bereiken en als er dringende zorg nodig is, dan gaan we zelf naar de dokter.  

Belangrijk

  • Meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte? Een doktersattest is verplicht!

  • Afwezig tijdens de week voor of na een schoolvakantie?
    Een doktersattest is altijd nodig.

  • Afwezig zijn om familiale redenen? Hiervoor dienen de ouders ook een wettelijk bewijsstuk voor te leggen.

bottom of page