top of page

zill

LJ 2.2.jpg

ZILL

zill

ZILL is het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het staat voor: “zin in leren, zin in leven”.

zin in zill

ZILL geeft de leerkrachten veel vrijheid om zelf vorm te geven aan hun onderwijs, terwijl ze toch rekening houden met de kinderen en de context van de school. Het leerplan biedt aan de scholen heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.

Het daagt scholen uit om bij het eigen christelijke opvoedingsproject stil te staan en het in de dagelijkse praktijk uit te voeren.

waarom

ZILL is één leerplan voor de hele basisschool. Het brengt de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar treffend in beeld.

Daardoor is het voor leerkrachten duidelijker wat de samenhang in de leerstof is, over de leerjaren heen. 

De doelen zijn minder leeftijdsgebonden. Het wordt gemakkelijker om te differentiëren en klasoverstijgend te werken.

leerplan

Wat is een leerplan?
Dit is een overzicht van de leerstof die in de klassen behandeld wordt. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de overheid zijn hierin herkenbaar aanwezig.

Voor de katholieke scholen in Vlaanderen stelt de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen op. 

uitgetest

en goedgekeurd !

Het leerplan is samen met de scholen ontwikkeld. Met dit leerplan kunnen we creatief aan de slag en kunnen we nog meer inspelen op de noden en interesses van de kinderen.

ordenings-kader

Er zijn 4 persoonsgebonden en 6 cultuurgebonden ontwikkelvelden. Binnen elk ontwikkelveld zijn er meerdere ontwikkelthema’s.

bottom of page